Na výstave Stredoškolák - Hrdina remesla sme boli úspešní

minDňa 06. – 07. 10. 2022 sa po dlhšej prestávke opäť otvorili brány výstaviska EXPO CENTER, a. s. v Trenčíne pri príležitosti výstavy stredných škôl Stredoškolák – Hrdina remesla. Cieľom výstavy bola prezentácia najnovších  výsledkov  práce stredných škôl z rôznych oblastí.

Na výstave sme dôstojne reprezentovali našu školu a predstavili sme  jednotlivé študijné i učebné odbory. Návštevníkov výstavy zaujal najmä náš výrobok – exponát zo smrekového dreva „Zrubový alpský domček“, ktorý bude slúžiť ako krmítko pre vtáčikov. Výrobok sme prihlásili do súťaže  o „Najlepší exponát“ výstavy. Odprezentoval ho jeden zo spoluautorov, absolvent učebného odboru stolár  Jakub Pecka, dnes  žiak študijného odboru podnikanie v remeslách a službách. Za krásny výrobok sme získali Cenu poroty - umelecký exponát. Cenu prevzala riaditeľka školy Ing. Ilenčíková.

Okrem propagačných letákov našej školy sme sa prezentovali aj prostredníctvom našich študentov. Teší nás, že návštevníkov sme zaujali, o čom svedčí veľká návštevnosť nášho  stánku.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za dôstojnú reprezentáciu našej školy, menovite Vaneske Izakovičovej zo IV. BW triedy a Marií Koval z III.ET triedy.

 

 Ing. Gréta Palková, PhD.
zodpovedný garant za školu
zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie