Naši prváci získali prvé informácie o finančnej zodpovednosti

minPre študentov 1. ročníka študijných odborov obchodná akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu a hotelová akadémia sme v spolupráci s občianskym združením Zlatá tehlička pripravili v dňoch od 30. 5. do 2. 6. 2022 workshop, zameraný na finančnú gramotnosť.

Zlatá tehlička je občianske združenie, ktoré sa zaoberá rozvojom finančnej gramotnosti študentov, podporuje dôležitosť ekonomického a finančného vzdelania na stredných a základných školách. Naša spolupráca so združením je na veľmi dobrej úrovni. Ing. Katarína Vavríková, odborný garant a lektor a Ing. Eva Blažeková počas štyroch dní zasvätili študentov do základov v oblasti financií. Ukázali im možnosti správneho narábania s vlastnými peniazmi a upozornili ich na čo si majú dávať pozor, aby sa nestali obeťou finančných podvodníkov. Študenti počas seminára získali praktické vedomosti z finančného trhu. Hravou formou - cvičeniami, výpočtami, skupinovou aj individuálnou prácou sa snažili pochopiť úlohy bánk vo finančnom trhu, ako vytvoriť rodinný rozpočet, aké sú ideálne finančné miery a iné.

Celý projekt bol založený na aktivitách, kde študenti mali možnosť veľa diskutovať s lektorom i medzi sebou navzájom. Na konci workshopu si mohli overiť svoje vedomosti formou testu. Miera úspešnosti zvládnutia testu bola vysoká a za správne odpovede získali diplomy.

Novonadobudnuté vedomosti študenti uplatnia nielen v ďalšom štúdiu vo vyšších ročníkoch, ale hlavne v osobnom živote.

 

Ing. Ivana Šimovcová
PK ekonomiky