Naši študenti sa vzdelávali v projekte NBS 5peňazí

minPočas maturitných dní 15. a 16. marca 2022 v spolupráci s Národnou bankou Slovenska sme pripravili pre našich študentov neformálne online vzdelávanie formou workshopu na tému Príjem a práca.

Koordinátor vzdelávania Ján Sedlák (pracovník NBS) spolu s Agátou Leškovou z Kremnického múzea pripravili pre našich žiakov I.AW triedy (študijné odbory obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu) a II.AW triedy (obchodná akadémia) 180 minút finančného vzdelávania. Cieľom workshopu bolo priblížiť žiakom svet práce a peňazí  zážitkovým a interaktívnym spôsobom.

Študenti pracovali v tímoch, riešili problémové úlohy, online prezentácia prebiehala prostredníctvom programu ZOOM. Vyberali vhodné povolanie, v ktorom získajú adekvátnu mzdu, riešili otázky daňového a odvodového systému, prípravu rodinného rozpočtu, navrhovali finančné rozhodnutia pri bývaní, strave, doprave a pod.

Vyučujúca predmetu finančná gramotnosť priblížila študentom portál projektu 5peňazí ešte pred online workshopom. Oboznámila ich aj s novými aktivitami vzdelávania - https://5penazi.sk/5peniazko/. Na domovskej stránke projektu 5peňazí sú pre študentov vytvorené animované rozprávkové videá, ktoré sú zamerané na finančné nástrahy a rady ako tieto nástrahy zvládnuť. Za každým videom sú aj kvízové otázky, či študenti správne pochopili cieľ rozprávkového videa.

Aj takto je možné spestriť vyučovanie pre študentov a ľahšie vstúpiť do sveta financií, vyhnúť sa všetkým nástrahám a zapamätať si dôležité rozhodnutia, aby sme boli „finančne gramotní“ nielen v osobnom ale aj pracovnom živote.

Ing. Ivana Šimovcová
koordinátor finančnej gramotnosti