Návšteva divadelného predstavenia Zlomatka

minDňa 15. 6. 2022 sa študenti 3. ročníka odborov hotelová akadémia a hostinský, hostinská v rámci projektu Tematické zážitkové vzdelávanie zúčastnili divadelného predstavenia v Trnave s názvom Zlomatka.

Hra súčasného talianskeho dramatika Maria Gelardiho nie je len o homosexualite, ale aj o neschopnosti prekonať zažité konvencie a predsudky. Študentom autenticky priblížila ľudské príbehy, emócie matky, ktorá chce „vyliečiť“ svojho syna z „choroby“ homosexuality. Po skončení predstavenia mali študenti možnosť besedovať o hre s dramaturgičkou predstavenia a hercami Tatianou Kulíškovou, Matúšom Beniakom, Braňom Mosným a Ingrid Baginovou.

Divadelné predstavenie umožnilo študentom vcítiť sa do problémov hlavných  postáv, nechať k nim preniknúť ich dilemy či emócie. Emocionálne učenie formou návštevy divadelného predstavenia je jedným z najefektívnejších spôsobov učenia. Návštevu divadelného predstavenia sme mohli realizovať vďaka finančným prostriedkom z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom projektu na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.

 

Ing. Šimovcová Ivana, Mgr. Čásarová Jarmila
PK ekonomiky a všeobecno-vzdelávacích predmetov