Navštívili sme Botanickú záhradu v Bratislave

minDňa 9. 6. 2022 sa študenti 1. a 3. ročníka  študijných odborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili poznávacej exkurzie do Bratislavy v rámci projektu Tematické zážitkové vzdelávanie. Účelové finančné prostriedky na realizáciu projektu poskytol zo svojho rozpočtu Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom projektu na podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry.

Cieľom exkurzie bola návšteva Botanickej záhrady UK Bratislava. Celá expozícia botanickej záhrady sa nachádza nielen pod voľným nebom, ale aj v skleníkoch. Záhradou preteká riečka Vydrica a nachádza sa v nej približne 5 000 druhov rastlín.

Celú exkurziu organizačne pripravili v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu študenti 3. ročníka odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Vytvorili plagáty o exkurzii, zoznamy žiakov, vyzbierali peniaze, uhradili poistenie a pripravili sprevádzanie počas celej exkurzie. Aby nám cesta rýchlejšie ubiehala, žiaci počas prepravy v autobuse súťažili vo vedomostnom kvíze, pripravenom a  aj vyhodnotenom študentmi III.AW. Za správne riešenie kvízových otázok žiaci dostali symbolickú odmenu.

Hoci počasie bolo upršané, na dobrej nálade žiakov to nič nezmenilo. Exkurziu sme ukončili oddychov spojeným s prehliadkou v novo zrekonštruovanej autobusovej stanici Mlynské Nivy v Bratislave.

 

Ing. Šimovcová Ivana, Ing. Ilenčíková Oľga
PK ekonomiky