Navštívili sme Hornonitriansky región

minDňa 29. 5. 2023 študenti študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu, obchodná akadémia a hotelová akadémia navštívili región Horná Nitra. Cieľovým miestom bol Hornonitriansky banský skanzen Cigeľ, cesta v korunách stromov Čajka v meste Bojnice a samotné kúpeľné mesto Bojnice.

Študenti mali možnosť na vlastné oči vidieť a osobne si vyskúšať cestu, ktorou baníci každodenne fárajú do útrob zeme za prácou plnou nebezpečenstva a nástrah. Cesta baníckym vláčikom, ukážka strojov a práce baníkov priblížila študentom ich neľahkú prácu, pri ktorej je dôležitá ľudská spolupatričnosť, priateľstvo a družnosť. Skvelá prehliadka pod vedením Ing. Michala Oršulu spríjemnila náš pobyt v skanzene.

Následne sme sa presunuli do kúpeľného mesta Bojnice. Záver exkurzie patril ceste v korunách stromov s názvom Čajka v oblakoch. Skvelým spríjemnením cesty k vyhliadke bol Dinono Dinopark Bojnice s 120 dinosaurami v životnej veľkosti. Tridsať metrov vysoká vyhliadka Čajka v oblakoch dopriala všetkým nádherný výhľad na Bojnice, Prievidzu, Bojnický zámok a okolité pohorie.

Sprievodcovstvo počas celej exkurzie zabezpečili žiaci prvého ročníka triedy I.AW, študijného odboru manažmentu regionálneho cestovného ruchu.

Unavení, plní zážitkov z Hornonitrianskeho regiónu sme sa šťastlivo vrátili domov.

 

Ing. Ivana Šimovcová, Dr. Marcela Konáriková
PK ekonomiky