Navštívili sme NBS v Bratislave

minDňa 2. 10 2023 maturanti zo IV.AW a IV.CW (obchodná akadémia a obchodný pracovník) navštívili našu najdôležitejšiu finančnú inštitúciu, Národnú Banku Slovenska v Bratislave.
Exkurziou nás sprevádzala pani Žabková.  V miestnosti, upravenej na reprezentačné a propagačné účely, objasnila študentom zrod a históriu peňazí, československej koruny, slovenskej koruny a eura.
Prostredníctvom výkladu a vkusne vytvorených náučných obrazov sústredila pozornosť študentov na míľniky našich dejín. Priebežne, hravou formou, vkladala do súvislostí  vývoj našej meny a odraz spoločnosti tej doby. Prednášku zároveň prepájala otázkami na študentov.
Následne si študenti sami razili mince a prezreli si zaujímavú mapu Slovenska, ktorá skrývala v sebe veľa  hodnotných informácii.
Po skončení prezentácie v NBS sme si peši vychutnali atmosféru ulíc Bratislavy.

Tento pekný slnečný deň sme využili zmysluplne - študenti si doplnili svoje poznatky a vedomosti z oblasti vývoja našej meny a spravili si prehliadku nášho hlavného mesta.

 

Ing. Jana Podperová
Učiteľka odborných ekonomických predmetov