Navštívili sme vianočnú Viedeň

minPo dvojročnom pandemickom období sme opäť zavítali do Viedne na vianočné trhy. Dňa 13. 12. 2022 študenti 1. a 2. ročníka študijných odborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu v rámci odbornej praxe navštívili Kittsee a Viedeň.

V Kittsee absolvovali exkurziu v čokoládovni Hauswirth s odborným výkladom pracovníka firmy. Odtiaľ pokračovali autobusom do Viedne. Cieľom bola návšteva historického centra Viedne s jej pamiatkami a vianočné trhy. Študenti navštívili prírodovedné múzeum, Hofburg, prešli námestia historického centra, Dóm sv. Štefana až po Radnicu. V rámci predmetu odborná prax sprevádzali vybraní študenti ostatných spolužiakov počas cesty autobusom ale aj vo Viedni. Z odbornej exkurzie študenti odboru manažment regionálneho cestovného ruchu vypracujú aj správu z praxe, ktorú hodnotia zodpovední vyučujúci za predmet prax.

Slnečné, hoci mrazivé počasie sprevádzalo študentov počas celej exkurzie. Nádherné zážitky z prehliadky mesta a „nádych“ Vianoc zanechal vo všetkých nezabudnuteľný zážitok.

Ing. Ivana Šimovcová a Ing. Dana Hradileková
PK ekonomiky