Navštívili sme výrobný podnik Old Herold

minŽiaci študijných odborov hotelová akadémia, obchodný pracovník a podnikanie v remeslách a službách, tried I.BW, II.BW, II.CW a II.ADW, dňa 21. 11. 2023 navštívili spoločnosť Old Herold, s.r.o. v Trenčíne – firmu, ktorá je právom hrdá na to, že sa jej na neľahkej ceste viacerými storočiam podarilo zachovať tradíciu v kvalite.

Od roku 1886 sa v okolí Trenčianskej Župy začal rozmáhať liehovarnícky priemysel, v Trenčíne vznikol prvý hospodársky liehovar a od roku 1889 sa začali vyrábať kvasnice. Okolo roku 1920 už bol liehovarnícky priemysel v Trenčíne rozvinutý, pribúdajúce likérky vyrábali likérky a uhličité nápoje.

Pracovníčky firmy Ing. Natália Ambrosová, manažérka obchodu a marketingu a Ing. Ľubica Mutňanová, manažérka výroby pripravili pre našich žiakov pútavú prehliadku tejto známej výrobnej spoločnosti. Pri rozprávaní histórie sme prechádzali pôvodnými priestormi, čo dotváralo neopísateľnú atmosféru a poučení dejinami sme mali možnosť vidieť priamo celý proces výroby – od pálenice, cez laboratória, výrobné a baliace linky až po obrovský sklad, odkiaľ výrobky putujú ku svojim odberateľom. Príjemné a veľmi poučné bolo vidieť aj to, ako firma pristupuje k triedeniu, recyklácii a likvidácii odpadu.

Sme veľmi vďační za možnosť návštevy a skvelú realizáciu exkurzie pre našich žiakov, ktorú nám pracovníčky Old Herold, s.r.o., pripravili. Naša spolupráca bude pokračovať a už dnes sa tešíme na ďalšie stretnutia a besedy, ktoré nás spoločne čakajú.

PaedDr. Konáriková, Ing. Šebestová, Ing. Podperová
PK ekonomiky