Neformálne vzdelávanie Príjem a práca v NBS

minDňa 16. 3. 2023 si študenti II.AW študijného odboru obchodná akadémia rozšírili vedomosti z predmetu finančná gramotnosť neformálnym workshopom v priestoroch Národnej banky Slovenska. Koordinátor vzdelávania Ján Sedlák počas 3-hodinového workshopu pripravil pre študentov aktivity z oblasti Príjem a práca. Študenti si  vyskúšali rolu svojho preferovaného povolania, za ktorú získajú mzdu. Zopakovali si pojmy ako superhrubá, hrubá a čistá mzda, základy daňovo-odvodového systému na konkrétnych príkladoch zo Slovenska i zo zahraničia.

Praktickú časť vzdelávania tvorila skupinová práca – výber povolania a splnenie úloh pri danom povolaní. Príprava rodinného rozpočtu vytvorila priestor na nácvik realizácie finančných rozhodnutí v kategóriách bývanie, strava, doprava a pod.

Cieľom workshopu bolo priblížiť študentom svet práce a peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom, zorientovať sa vo svete peňazí a doplniť si vedomosti a zručnosti z predmetu finančná gramotnosť. Zároveň to bola príprava na pripravovaný týždeň Global Money Week 2023, ktorý bude v škole prebiehať od 20. do 24. 03. 2023. Po skončení workshopu si študenti prezreli aj výstavu Od slovenskej koruny k € v priestoroch NBS. Naša odborná exkurzia splnila svoj účel.

Ing. Ivana Šimovcová,
PK ekonomiky