Obchodné pracovníčky sa zoznámili s výrobou skla

minDňa 23.1.2023 v rámci odborného výcviku navštívili žiačky IV.CW triedy študijného odboru obchodný pracovník slovenského výrobcu nápojového skla, spoločnosť  RONA, a.s. v obci Lednické  Rovné. Budúce obchodné pracovníčky sa  zoznámili so strojovou a ručnou výrobu skla. Mali  možnosť vidieť aj  klasické fúkanie do sklárskej píšťaly a jednu z technológií zušľachtenia skla pomocou pantografu. 

V rámci zaujímavej odbornej exkurzie sme navštívili aj podnikovú predajňu skla, kde sme si mohli zakúpiť výrobky spoločnosti RONA, a.s. Spoločnosť venovala našej škole krásnu knihu, ktorá môže byť využitá v predmete Tovaroznalectvo. 

Mgr. Denisa Janič Káliková
predmetová komisia odborného výcviku