Obchodní pracovníci na súťaži zručnosti

minTeší nás, že aj tento školský rok sa uskutočnilo v rámci predmetu odborný výcvik školské kolo súťaže zručnosti v študijnom odbore obchodný pracovník. Súťažiaci si hneď v úvode vylosovali témy z oblasti „Balenia tovaru – darčekového balenia“. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 8 študentov z prvého až štvrtého ročníka. Témy boli veľmi zaujímavé a žiaci ukázali svoju kreativitu, fantáziu, zručnosť a tvorivosť.

Tovar bol na súťaž poskytnutý sponzorsky a bol žiakom k dispozícii pri plnení vylosovaných tém. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť darčekový kôš  pre muža, pre športovca, darčekový kôš z kozmetiky, zdravej stravy, zabalenie knihy pre hubára, cestopisu, knihy o varení a ekologicky zabaliť  knihu.

Na zrealizovanie úlohy mali súťažiaci 2 hodiny. Odborná porota nemala ľahkú úlohu vybrať spomedzi súťažiacich víťazov. Víťazmi sa stali:

1.miesto Nikola Hornáčková (3. ročník)

2. miesto Terézia Kosová (4. ročník)

3. miesto Andrea Podolánová (2. ročník)

Víťazkám blahoželáme a sponzorom ďakujeme za poskytnutie krásnych cien. Touto cestou by som sa chcela poďakovať aj pani majsterke Mgr. Janič Kálikovej za zorganizovanie zaujímavej súťaže.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie