Ocenenie Ing. Valápku

minPri príležitosti Svetového dňa učiteľov bol primátorom mesta ocenenený náš kolega Ing. Štefan Valápka, ktorého na túto slávnostnú udalosť nominovalo vedenie školy. Ocenenie Čestné uznanie primátora mesta za zásluhy o rozvoj školstva v Novom Meste nad Váhom si prevzal z rúk predstaviteľov mesta Nové Mesto nad Váhom dňa 5. októbra 2022.

Svoju pedagogickú prax začal 1. septembra 1982 v Strednom odbornom učilišti elektrotechnickom v Novom Meste nad Váhom ako učiteľ odborných predmetov. S výnimkou piatich rokov sa rovnakej činnosti venuje plných 35 rokov až dodnes. Na tunajšej Strednej odbornej škole obchodu a služieb vyučuje študentov odboru autoopravár. Bez lásky k učiteľskému povolaniu a lásky k mladým ľuďom - svojim žiakom - sa táto práca robiť a zvlášť robiť dobre nedá. Dnes už ako pedagóg - dôchodca sa nevzdal svojho celoživotného poslania a prispôsobuje sa dobe, zapája moderné digitálne technológie do výuky svojich predmetov tak, aby bol bližšie svojim žiakom.

Ing. Valápka je pre svojich zverencov vzorom, prirodzenou autoritou, zodpovedným triednym učiteľom, pomocníkom, radcom i prísnym kritikom, keď si to situácia vyžaduje. Učí, vychováva a vzdeláva pätnásť až osemnásťročných chlapcov a pripravuje ich na budúce povolanie.

Manažment školy, kolegovia aj žiaci mu blahoželajú k získanému oceneniu a do ďalších rokov života prajú veľa zdravia, entuziazmu a spokojnosti v kruhu svojich blízkych a priateľov.

 

Vedenie školy a kolegovia