Ocenenie nášho kolegu primátorom mesta

minMesto Nové Mesto nad Váhom pripravilo pri príležitosti Svetového dňa učiteľov slávnostné podujatie spojené s morálnym ocenením vybraných pedagogických zamestnancov primátorom mesta Ing. Františkom Mašlonkom.

Za našu školu bol ocenený pán majster odborného výcviku Bc. Kvetoslav Kučera. Pán Kučera má za sebou už 33 rokov pedagogickej praxe, najmä v oblasti praktickej prípravy žiakov na budúce povolanie.  Svoje bohaté skúsenosti i znalosti v oblasti práce a údržby s poľnohospodárskou mechanizáciou odovzdáva žiakom učebného odboru agromechanizátor, opravár a poľnohospodárska výroba. Žiaci ho vnímajú ako kvalitného pedagóga, ktorý vie ukázať a vysvetliť svoje bohaté praktické zručnosti pri práci s poľnohospodárskou technikou. K žiakom je prísny, no spravodlivý. Každoročne pripravuje žiakov na súťaže zručnosti v rámci Slovenska i na medzinárodnej úrovni.

Pánovi Bc. Kučerovi úprimne blahoželáme a ďakujeme mu za dlhoročnú kvalitne odvedenú prácu. Želáme Vám veľa zdravia, síl, tvorivých myšlienok a najmä trpezlivosti v ďalšej práci.

Vedenie školy a kolektív pedagogických pracovníkov