Odborný seminár pre hotelákov

minDňa 21. 09. 2022 sa žiaci štvrtého ročníka študijného odboru hotelová akadémia spolu s vyučujúcimi odborných predmetov Ing. Šebestovou a Ing. Mgr. Raganom zúčastnili na odbornom seminári s témou „Úspory energií a moderné technologické trendy vo verejnom stravovaní“. Podujatie organizovala spoločnosť RM Gastro JAZ so sídlom v Novom Meste nad Váhom a bolo určené výhradne pre podnikateľov v oblasti gastronómie. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s modernými technológiami hlavne v súvislosti s úsporou energií, možnosťou zníženia uhlíkovej stopy čo je v dnešnej dobe obzvlášť aktuálna téma. Dozvedeli sa aj ako zatraktívniť prácu v kuchyni, ako jednoducho splniť náročné hygienické HACCP normy a úsporne a efektívne využiť verejné financie.

PK odborných predmetov gastronómie
Ing. Mgr. Ragan, Ing. Šebestová