Odmena vo forme teambuildingu JA Mladý líder

minŠtudentky III.AW triedy študijného odboru obchodná akadémia Veronika Vuová a Aneta Michalidesová sa zúčastnili 4-dňového podujatia JA Mladý líder, organizovaného neziskovou organizáciou JA Slovensko.

V dňoch 19. 9. – 23. 9. 2022 JA Slovensko pripravila pre 24 najúspešnejších absolventov ich vzdelávacích  programov 4 dni plné komunikačných, prezentačných a manažérskych zručností s názvom JA Mladý líder. Naše študentky Veronika a Anetka získali v minulom školskom roku 2. miesto v celoslovenskej súťaži Bankomat nápadov. Za odmenu strávili 4 zaujímavé dni pod vedením skúsených lektorov JA Slovensko a teambuildingovej spoločnosti „Pod klobúkom“. Počas dní plných worshopov, rôznych aktivít a hier si na vlastnej koži mohli vyskúšať a preveriť svoje líderské schopnosti.

Cieľom podujatia bolo sebapoznávanie študenta v rôznych modelových situáciách, v snahe napomôcť a navigovať študentov na ich ceste k úspechu. Študentky sa naučili spoznať samých seba, odhalili svoje slabé a silné stránky pri rôznych aktivitách a úlohách, či v spolupráci pri riešení problémov. Nechýbali ani športové aktivity priamo v prírode, dobrá zábava a spoznávanie nových kreatívnych a zanietených mladých ľudí z celého Slovenska.

Aký odkaz posielajú študentky ostatným spolužiakom, zapojených do  programov JA Slovensko?

Programy JA Slovensko nás pripravia pre trh práce, dávajú nám možnosť prepojenia teórie s praxou, možnosť zapojiť sa do súťaží a projektov. Ide o učenie hrou, tvorivou prácou, riešením problémov i projektov. Odmenou sú im získané vedomosti, zručnosti, udelené certifikáty, spoznanie mladých ľudí z celého Slovenska a odovzdanie si navzájom skúseností, nápady aj podnety.

Ing. Ivana Šimovcová
PK ekonomiky