Odovzdávanie medailí sv. Gorazda

minDňa 10.3.2023 študenti študijného odboru hotelová akadémia Barbora Klčovská a Matej Patyla spolu s majsterkami odborného výcviku reprezentovali našu školu na Bratislavskom hrade. Pripravili a prezentovali výrobky studenej kuchyne formou kanapiek, tapasov, panna cotty a iných chutných výrobkov. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Mgr. Jána Horeckého, ktorý odovzdával medaile sv. Gorazda pedagógom z celého Slovenska.

Mgr. Radka Kyselicová

majsterka odborného výcviku
PK odborného výcviku