Organizovali sme krajské kolo súťaže ENERSOL SK

minDňa 9. marca 2023 naša škola zorganizovala krajské kolo súťaže ENERSOL SK – využívanie alternatívnych zdrojov energie. Konal sa už 13. ročník súťaže, ktorá bola určená pre študentov stredných škôl. Celkovo sa krajského kola zúčastnilo 13 súťažiach z troch stredných odborných škôl z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Súťažilo sa v troch kategóriách: hlavnej, tvorivej a propagačnej. Témy projektov boli zamerané na využitie recyklovaných komponentov,  diaľkové monitorovanie stavu včelstva,  meranie a diaľkový prenos meteorologických veličín, obnoviteľné zdroje, využitie solárnych panelov a motivačné hry v environmentálnej výchove. Trojčlenná odborná  komisia hodnotila najmä využiteľnosť projektu v praxi a na výuku v školách, vzťah k trendom v priemysle a energetike, šetrenie energiami, znižovanie emisií s cieľom chrániť životné prostredie našej planéty.

Všetci súťažiaci ukázali svoje vedomosti, zručnosti, vlastné užitočné nápady, no najmä odhodlanie a nadšenie pre správnu vec – ochranu nášho životného prostredia.

Do celoslovenského kola súťaže postúpili 6 víťazi z jednotlivých kategórií. Všetkým srdečne blahoželáme.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.

zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie
členka odbornej hodnotiacej komisie