Organizovali sme krajské kolo Technickej olympiády

minTeší nás, že po dlhšej dobe sme mohli opäť organizovať prezenčnou formou 13. ročník krajského kola súťaže Technická olympiáda. Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Krajského kola sa zúčastnilo 24 súťažiacich z 8 okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Súťažilo sa vo dvoch kategóriách. Súťažiaci museli preukázať svoje vedomosti pri písaní didaktického testu z oblasti techniky, vlastností dreva a kovov, zo zapájania jednoduchých elektrických obvodov a z čítania jednoduchých technických výkresov.

Podľa priloženej technickej dokumentácie súťažiaci zhotovili drevený košík a drevenú loďku s „gumičkovým“ pohonom. Odborná hodnotiaca komisia posudzovala realizáciu pracovných postupov, celkový vzhľad výrobku a funkčnosť výrobku. Pri zhotovení výrobkov ukázali žiaci svoju zručnosť, presnosť a kreativitu.

Pre mladších žiakov sa súťaž skončila krajským kolom. Víťazom bol súťažiaci zo Základnej školy Plevník – Drienové. Starší žiaci súťažili vo dvojiciach a víťazná dvojica postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v máji v Nitre. Víťazná dvojica bola zo Základnej školy Veľké Uherce.

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole.

Ďakujem všetkým kolegom majstrom odborného výcviku za pomoc pri realizácií tejto zmysluplnej súťaže.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
Zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie
Predseda odbornej hodnotiacej komisie

 

Odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=5JlpxC1z6QA