Oslávili sme storočnicu

minŽijeme v trojrozmernom priestore, avšak existuje aj štvrtý rozmer, čas, o ktorom Albert Einstein povedal, že je iba ilúzia. Ale práve čas nám prináša tie najkrajšie zážitky. Jeden z nich sme prežili v stredu 8. júna 2022, keď vďaka plynúcemu času naša škola oslávila sté výročie svojho vzniku.

Sto rokov existencie školy – to je niekoľko generácií žiakov, učiteľov, majstrov odbornej výučby a mnoho ďalších zamestnancov, ktorí sa nejakým spôsobom podpísali na jej histórii a zanechali po sebe nezmazateľnú stopu.

Slávnostná akadémia k storočnému jubileu sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom v réžii zamestnancov a študentov školy. Na slávnosti sme privítali vzácnych hostí z TSK, členov Rady školy, zástupcov novomestských inštitúcií, riaditeľov základných a stredných škôl, zástupcov zmluvných partnerov, bývalých i súčasných žiakov a zamestnancov...

Ako prvý vystúpil riaditeľ školy Ing. Ján Hargaš, PhD., MBA, ktorý prítomných pútavo vtiahol do histórie školy a vyzdvihol všetky úspechy, ktoré škola za sto rokov svojej existencie dosiahla. Následne svojím príhovorom pozdravil prítomných predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška. Vyzdvihol výnimočnosť storočnej existencie, ktorá ani medzi úspešnými školami nie je bežná.

Nevšednosť slávnostnej chvíle bola umocnená odovzdaním ocenení. Na návrh riaditeľa školy si z rúk predsedu TSK prevzali ocenenia nasledovní pedagógovia a zamestnanci školy :

PaedDr. Viktória Beličková
Ing. Daniela Mocková
Ing. Gréta Palková, PhD.
Ing. Elena Peterková
Ing. Ivana Šimovcová
Ing. Mgr. Ján Ragan
Mgr. Miroslav Hrčka
Ing. Jana Pomajbová
Ing. Pavol Gestinger
Mgr. Jarmila Čásarová
RNDr. Kvetoslava Cimbaľáková

Na záver si ocenenie za dlhoročné úspešné vedenie školy prevzal aj riaditeľ školy Ing. Ján Hargaš, PhD., MBA.

Svojimi príhovormi pozdravili prítomné zhromaždenie aj zástupca primátora Ing. František Mašlonka, poslanec NR SR a rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., riaditeľka VŠ DTI doc. PhDr. PaedDr. Gabriela Gabrhelová, PhD., predseda predstavenstva TRK SOPK Ing. Boris Paulen, PhD., ktorý zároveň odovzdal riaditeľovi školy Čestné uznanie SOPK za zásluhy o rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania. Ďalej vystúpil so svojím prejavom čestný predseda Zväzu strojárskeho priemyslu Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc. a nostalgiu čias minulých spečatili svojimi vystúpeniami bývalý riaditeľ Strednej poľnohospodárskej školy v NMnV pán Jozef Kučerák a bývalá zástupkyňa SOŠ PaedDr. Eva Sélešiová.

Výnimočnosť storočnej histórie školy je zachytená aj v knižnej publikácii, ktorú vypracovala PaedDr. Zdenka Andréziová a na slávnosti ju spoločne pokrstili autorka, riaditeľ školy a predseda TSK.

Slávnostnú akadémiu ukončil kultúrny program, v ktorom vystúpili študenti našej školy a detský folklórny súbor Čakanka.

Po skončení oficiálnej časti osláv pokračoval program slávnostnou recepciou.

Oslavou storočnice školy sme vzdali hold nielen jej zakladateľom, ale aj mnohým generáciám pedagógov a žiakov, ktorí z nej urobili to, čím je dnes.

Mgr. Beáta Paulenová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov

Odkaz na videozáznam: https://youtu.be/t3qSPhS2Zb0