Palárik (a to jeho teátro)

minDňa 5. 10. 2023 sa študenti učebných a študijných odborov zúčastnili divadelného predstavenia v Trnave „Palárik (a to jeho teátro)“. Divadelné predstavenie bolo financované z finančných prostriedkov TSK z projektu „Tematické zážitkové vzdelávanie“.

Inscenácia „Palárik (a to jeho teátro)“ vznikla pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Palárika. Herci aj prostredníctvom satirického humoru, nadhľadu a podmanivou hudbou, ktorú hrali naživo, obohatili vedomosti študentov o Jánovi Palárikovi, ktorý sa snažil povýšiť slovenský národ na úroveň iných európskych národov. Neustále však musel čeliť veľkému problému – hádkam vo vlastných radoch. Preto sa Palárikovým heslom stáva: zmierenie. Zmierenie všetkých rozhádaných, ktorí majú spoločný cieľ, ale každý sa doň snaží dostať inou cestou.

Divadelné predstavenie splnilo svoj cieľ a účel. Hlavný predstaviteľ Jána Palárika – Michal Jánoš svojim hereckým výkonom „dovolil“ nahliadnuť nielen do Palárikovej mysle, ale najmä do jeho srdca. Veríme, že aj študenti si odniesli z divadelnej inscenácie veľa náučných myšlienok a nezabudnuteľný zážitok.

Ing. Ivana Šimovcová, Mgr. Beáta Paulenová
PK ekonomiky, PK všeobecnovzdelávacích predmetov