Participatívny rozpočet TSK

minVďaka projektu Participatívny rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja si žiaci našej školy vyskúšali participáciu v aktívnom občianstve. Vytvorili si tímy a navrhli možnosti skvalitnenia spoločenských a športových podmienok v škole. Na záver si vybrali tri najviac preferované návrhy, ktoré naša škola pre nich zrealizovala.

Z dotácie TSK 1 000 Eur sme žiakom zriadili oddychovú miestnosť v budove školy na Weisseho ulici a nakúpili sme pre nich aj športové potreby. Z vlastných zdrojov škola dofinancovala aj ďalší oddychový priestor pre žiakov v budove na Piešťanskej ulici a na chodbách pre nich pribudli automaty na nápoje a občerstvenie.

Sme veľmi vďační za metodickú a finančnú podporu nášmu zriaďovateľovi, vďaka ktorej môžeme žiakov zapájať do zaujímavých a prospešných aktivít.

 

PaedDr. Marcela Konáriková
PK ekonomiky