Podpis Memoranda o spolupráci s Old Herold, s. r. o.

minPrvý decembrový deň v roku 2023 bol dňom slávnostného podpisu Memoranda o spolupráci našej Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom so spoločnosťou Old Herold, s.r.o, Trenčín.

V zastúpení Old Herold, s.r.o, manažérka obchodu a marketingu Ing. Natália Ambrosová a riaditeľka našej školy Ing. Oľga Ilenčíková podpísali Memorandum o spolupráci v oblasti zvyšovania povedomia o histórii a tradícii liehovarníckeho priemyslu v regióne a v rámci hotelových a gastronomických služieb. Spoločným záujmom je efektívna spolupráca a podpora rozvoja praktických zručností žiakov študijného odboru hotelová akadémia.

V zaujímavej prednáške následne p. Ing. Ambrosová predstavila žiakom I.BW, IV.BW a IV.CW (študijné odbory hotelová akadémia a obchodný pracovník) príbeh spoločnosti Old Herold od roku 1886, tradíciu slovenských liehovarníckych značiek a remesla v našom regióne. Pútavou formou predstavila jednotlivé značky, ich profilové karty a zaujímavé boli aj ukážky pôvodných etikiet.

Sme vďační za možnosť byť pri zrode vzájomnej spolupráce a za podporu zo strany Old Herold, s.r.o., Trenčín, ktorá bude v oblasti poskytovania besied, exkurzií, odborných prednášok, materiálnej pomoci a v iných možných oblastiach, v ktorých naša škola poskytuje vzdelávanie. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom bude spoľahlivým a korektným partnerom, ktorý bude zviditeľňovať dobré meno spoločnosti a ctiť liehovarnícke dedičstvo Trenčianskeho kraja.

PaedDr. Marcela Konáriková
PK ekonomiky

 

Memorandum