Podpora Kauflandu našej škole

minJedným z našich prvých zmluvných partnerov v systéme duálneho vzdelávania je aj spoločnosť Kaufland Slovenská republika so sídlom v Bratislave. Vzájomná korektná spolupráca sa začala ešte v roku 2016 a trvá dodnes. Počas tohto obdobia sa na prevádzkach  spoločnosti Kaufland v Novom Meste nad Váhom a Piešťanoch, z predmetu odborný výcvik vzdelávali naši študenti študijného odboru obchodný pracovník, ktorí sú zapojení v systéme duálneho vzdelávania.

Vedenie spoločnosti Kaufland Slovenská republika sa rozhodlo našu školu materiálne podporiť „partnerským darom“. Materiálny dar bol rozdelený na pracoviská úseku praktického vyučovania. Boli darované uteráky, kuchynské utierky, pomocné náradie do kuchyne, hygienické prostriedky, tavná pištoľ, predlžovací kábel,  sada ručného náradia.

Touto cestou by sme sa chceli nášmu zmluvnému partnerovi srdečne poďakovať za materiálnu pomoc, ktorá nás potešila a pomohla nám skvalitniť výchovno – vzdelávací proces našich žiakov.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie