Poistenie v cestovnom ruchu

minAké druhy poistenia v cestovnom ruchu sú vhodné? Odpoveď na túto otázku sa dozvedeli priamo od odborníkov študenti IV.AW triedy, študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu.

Dňa 10. 2. 2022 zavítali do našej školy na besedu pracovníčka Generali Poisťovne pani Veronika Šútovská a pán Peter Surovčík z OVB Allfinanz Slovensko, a. s. Študentom poskytli odborné informácie z oblasti poistenia a dôchodkového zabezpečenia. Teoretické vedomosti z ekonomiky tak doplnili študentom praktickými radami. Dozvedeli sa odpovede na rôzne otázky, napr. ako sa poistiť, čo všetko je dobré poistiť v cestovnom ruchu, ako sa poistiť pri cestovaní do zahraničia, ako vyhotoviť správnu poistnú zmluvu a pod. Pán Peter Surovčík zodpovedal na otázky študentov z oblasti prvého, druhého a tretieho dôchodkového piliera. Vysvetlil im dôvody prečo sa nespoliehať na základný dôchodok a možnosti ako sa do budúcnosti finančne zabezpečiť.

Ich cenné rady pomôžu študentom nielen pri maturitnej skúške, ale aj pri nástupe do zamestnania, či pri rozhodovaní v osobnom živote.

Ing. Ivana Šimovcová
PK ekonomiky