„Poklona dokonalosti prírody“

minSlogan vystihujúci Včelársku záhradu v Smoleniciach, ktorú sme navštívili 4. 6. 2024 so žiakmi prvého a druhého ročníka obchodnej akadémie a manažmentu regionálneho cestovného ruchu. Na miesto sme cestovali vlakom a počas cesty sprevádzali študenti prvého ročníka.

Včelárska záhrada je priestor na relaxáciu a odpočinok v objatí tisícov kvetov, rastlín a byliniek. Majitelia „Včeloviny, s.r.o.“ vytvorili miesto, v ktorom si vieme predstaviť svet včiel našimi očami, s rešpektom k histórii, v úcte k dokonalosti prírody, k zveľadeniu dedičstva našich predkov pre budúce generácie. Cieľom firmy je trvalá udržateľnosť, snaha správať sa zodpovedne k prostrediu, ktoré sme zdedili od našich predkov. Študenti spoznali históriu firmy, jej zámer a produkty. Získali vedomosti, ako sa od kvetov na lúke, cez obetavú prácu včeličiek a trpezlivú starostlivosť včelára dostane produkt pohár medu na stôl. Záverom exkurzie si študenti vyrobili z voskového plátu sviečku.

Naša exkurzia pokračovala do priestorov Smolenického zámku. Romantický zámok na rozhraní Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny v súčasnosti patrí vedeckým pracovníkom SAV. K zámku patrí aj nádherná anglická záhrada.

Odborná exkurzia splnila svoj cieľ. Nádherná príroda, praktická ukážka chodu firmy, jej marketing, história hradu ale aj turistika zanechali vo všetkých nezabudnuteľné zážitky.

 

Ing. Ivana Šimovcová, Ing. Jana Pomajbová,
PK ekonomiky