Pomoc našich žiakov pri zmysluplných aktivitách

minJarné dni sa už tradične spájajú s upratovaním a úpravami v záhradkách, lesoch a parkoch. Žiaci učebného odboru agromechanizátor, opravár a poľnohospodárska výroba pod vedením majstrov odborného výcviku využili počas odborného výcviku svoje doterajšie pracovné skúsenosti a nadobudnuté zručnosti. S odhodlaním sa pustili do úpravy areálu a lesoparku na Robotníckej ulici, ktoré sú súčasťou majetku školy.

Odpad z konárov, stromov a kríkov bol vyvezený na zberný dvor v Novom Meste nad Váhom. Svojou užitočnou prácou tak prispeli k zveľadeniu prírody a  časti nášho mesta.

Žiaci učebného odboru hostinský, á a študijného odboru hotelová akadémia pomáhali pri cateringových službách pri príležitosti udelenia pamätnej medaile členom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom. Udeľovanie pamätnej medaile sa uskutočnilo pri príležitosti 12. výročia vzniku Okresného riaditeľstva policajného zboru v Novom Meste nad Váhom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na týchto aktivitách  za vykonanú prácu.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie