Prednáška spoločnosti GRANELAM pre agromechanizátorov

minPočas vyučovacieho dňa na odbornom výcviku, budúcich agromechanizátorov navštívili zástupcovia spoločnosti GRANELAM, a.s., Ostrov. Uvedená spoločnosť spolupracuje s našou školou v oblasti duálneho vzdelávania. Žiakom 1. ročníka učebného odboru agromechanizátor, opravár poskytli zaujímavé informácie o spoločnosti, ako aj o možnosti vzdelávania sa na praktickom vyučovaní.

Spoločnosť sa zaoberá predovšetkým  pestovaním kukurice siatej, slnečnice, repky olejnej. Ťahúňom spoločnosti je finalizácia kukuričných osív z viac ako 2 000 ha výmery od množiteľov z celého Západného Slovenska. V osivovom závode sa množiteľský materiál následne expeduje do krajín Strednej Európy.

Pri výrobe osív vzniká biologický odpad vo forme kukuričných oklaskov. Tie následne moržujú a spolu s prírodným lepidlom  lisujú do palivových brikiet.  Za revitalizáciu ovčieho plemena pôvodná valaška podnik získal na celoslovenskej súťaži Agrokomplex zlatý kosák. Spoločnosť je vybavená modernými poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami.

V najbližšom období plánujeme pre našich žiakov odbornú exkurziu do spoločnosti GRANELAM, a.s. Ostrov. Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať Ing. Jurajovi Schuchmannovi, ml. a Ing. Bohušovi Kollárovi, PhD. za ich prínosnú a zaujímavú prednášku z oblasti agropodnikania. Veríme, že spoločnosť sa bude prezentovať na našej škole aj na Dni otvorených dverí.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie
PK odborného výcviku