Pripravujeme sa na Global Money Week 2023

minNaša škola sa zapojila do celosvetovej kampane Global Money Week 2023, ktorého koordinátorom je Národná banka Slovenska.

Celosvetová kampaň Global Money Week 2023 organizovaná pod záštitou OECD sa snaží upriamiť pozornosť ľudí na to, aby sa viac venovali finančnému vzdelávaniu. Tohoročný 11. ročník sa uskutoční od 20. 3. do 26. 3. 2023. Ústrednou témou je „Plan your money, plant your future“.

Študenti II.AW, študijných odborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu, finišujú s prípravami na projekt, ktorý pripravujú pre hostí - žiakov základnej školy. Okrem tohto podujatia bude prebiehať na škole podobný projekt aj pre našich žiakov – počas celého týždňa budú vyučujúci realizovať aktivity, zamerané na finančné vzdelávanie priamo na vyučovacích hodinách.

Študenti druhého ročníka v rámci prípravy na projekt absolvovali vzdelávanie na tému finančné rozhodovanie, „finančný teplomer“. Lektorkou bola Ing. Katarína Kertészová, obchodná vedúca pre OVB. Okrem besedy si už pripravili plagáty, hry, vedomostné súťaže, kvízy a pod. Prípravnými prácami si študenti zvýšili kreativitu, tímovú prácu, organizovanie, vystupovanie. Je to iná forma vzdelávania, kde študenti „hrou“ získavajú záujem zlepšovať svoje vedomosti, zručnosti, postoje a finančné správanie.

Ing. Ivana Šimovcová,
Koordinátor Global Money Week, PK ekonomiky