Rozlúčka s maturantmi

min„Dospelé vety dospelých detí

už nie sú sväté tak ako predtým

posledný zošit zakotvil v koši

o holý život zbytočne prosí.“
24. mája 2024 sme sa slávnostne rozlúčili s našimi maturantmi. Lúčili sa IV. AW – študijný odbor obchodná akadémia, V.BW - študijný odbor hotelová akadémia, IV.CW - študijný odbor obchodný pracovník a II.ADW - študijný odbor podnikanie v remeslách a službách.

Slávnosť odovzdávania maturitných vysvedčení sa začala študentskou hymnou. Po príhovore riaditeľky školy Ing. Oľgy Ilenčíkovej si absolventi z jej rúk prevzali maturitné vysvedčenia a nasledovalo  oceňovanie.

Súťaž o najlepšieho absolventa:

1. Paulína Kukučková -  IV.AW - študijný odbor  obchodná akadémia

2. Natália Kováčiková - V.BW - študijný odbor  hotelová akadémia

3. Viktória Kovárová -  IV.AW - študijný odbor  obchodná akadémia

Pochvaly riaditeľky školy:

trieda IV.AW:

Inka Kiššová - za vzornú reprezentáciu školy

Viktória Kovárová – za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy

Paulína Kukučková – za vzornú reprezentáciu školy

Michal Lubina – za vzornú reprezentáciu školy

Aneta Michalidesová – za vzornú reprezentáciu školy

Kristína Turiaková – za vzornú reprezentáciu školy

trieda V.BW:

Jarmila Zlochová – za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy

Za pedagógov sa s absolventmi rozlúčila triedna učiteľka II.ADW triedy Mgr. Jarmila Čásarová, Dalibor Čechvala z V.BW predniesol ďakovnú reč za všetkých študentov.

Na ďalšej ceste životného poznania prajeme všetkým šťastnú cestu!

 

Mgr. Jarmila Čásarová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov