Rozlúčka s našimi maturantami

minPiatkové popoludnie 9. júna patrilo našim maturantom. Po náročnom týždni si v spoločenskej miestnosti prevzali z rúk predsedníčky školskej maturitnej komisie a riaditeľky školy maturitné vysvedčenia a výučné listy.

Slávnosť sa začala tónmi študentskej hymny, po ktorej sa absolventom prihovorila školská predsedníčka Mgr. Hana Chlebanová a riaditeľka školy Ing. Oľga Ilenčíková. Po slávnostnom odovzdaní maturitných vysvedčení vedenie školy ocenilo študentov, ktorí dosiahli počas tohto školského roka vynikajúce študijné výsledky a vzorne reprezentovali našu školu.

Riaditeľka školy odovzdala finančnú odmenu najlepším absolventom školy, ktorými sa v školskom roku 2022/23 stali:

1. miesto - Patrik Roháček, V.BW - hotelová akadémia

2. miesto - Ivana Miškárová, IV.AW - manažment regionálneho cestovného ruchu

3. miesto - Barbora Klčovská, V.BW - hotelová akadémia

Naši absolventi sa dostali na dôležitú križovatku a ich cesty sa rozchádzajú. Nech si vyberú akýkoľvek smer, chceme im zaželať odvahu, pevný krok, veľa síl a dobrých ľudí okolo seba.

Bývalým študentom prajeme, aby nikdy neprestali veriť vo vlastné vedomosti a schopnosti, pretože zdravé sebavedomie je kľúčom k plnohodnotnému životu.

Mgr. Beáta Paulenová a Ing. Jana Pomajbová
triedne učiteľky