Sedem storočí mincovníctva v Kremnici

minDňa 26. 9. 2023  študenti 1. a 2. ročníka študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu a obchodná akadémia navštívili Mincovňu Kremnica, š. p. Odborná exkurzia bola realizovaná z finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023“.

Mincovňa Kremnica, š. p. je jedným z najstarších nepretržite vyrábajúcich podnikov na svete. Takmer sedem storočí nepretržite vyrába minciarske produkty. Študenti si prezreli priestory múzea, kde mali možnosť vidieť aj ukážku fungovania najstarších takmer 200 ročných strojov.

Po prehliadke študenti absolvovali v priestoroch pobočky Národnej banky Slovenska v Kremnici 2-hodinový workshop na tému „Príjem a práca“, ktorý viedla lektorka pani Agáta Lešková. Neformálne vzdelávanie bolo zamerané na lepšie pochopenie súvislostí medzi záujmami študentov a výberom budúceho povolania, za ktoré získajú mzdu. Oboznámili sa s pojmami superhrubá mzda, daňovo-odvodový systém, príprava rodinného rozpočtu, finančné rozhodnutia v oblasti bývania, stravovania a dopravy.

Počas cesty do Kremnice študenti cestovného ruchu z II.AW sprevádzali v autobuse ostatných študentov. Exkurziou si študenti obohatili vedomosti z oblasti geografie, ale aj ekonomiky a finančnej gramotnosti. Nádherné slnečné počasie babieho leta dodalo exkurzii čarovnú atmosféru a skvelý zážitok.

 

Ing. Ivana Šimovcová, Ing. Jana Pomajbová
PK ekonomiky