Škola hrou

minŠkola (aj) hrou, ktorou vedomosti, schopnosti a zručnosti naši žiaci získavajú aj prostredníctvom moderných, aktivizujúcich metód vyučovania. Užitočne a rozvojovo si žiaci I.ADW triedy, nadstavbového štúdia študijného odboru podnikanie v remeslách a službách, vizualizovali svoje podnikateľské plány, svoje sny a ciele. Počas vyučovania predmetu Podnikanie a drobné podnikanie vytvorili osobné projekty, pri predstavovaní ktorých sa nielen zdokonalili v prezentačných zručnostiach ale aj zabavili. Zároveň si overili čo a koho budú k ich realizácií potrebovať a ako sa dopracovať k úspechu. Medzipredmetové prepojenie predmetov podnikania, ekonomiky, komunikácie či manažmentu napomáha k hlbšiemu pochopeniu významov a cieľov vzdelávania.

 

PaedDr. Marcela Konáriková
PK ekonomiky