Škola neustále inovuje

min


Aj v školskom roku 2023/2024 škola neustále zlepšuje materiálne vybavenie odborných učební. V tomto roku škola zabezpečila nové sporáky pre študentov na stredisku praktického vyučovania. Žiaci navštevujúci odbor hotelová akadémia a hostinský, hostinská, tak môžu nadobúdať nové skúsenosti a zručnosti s profesionálnym vybavením.

Mgr. Simona Podolanová
majsterka odborného výcviku