Školenie inštruktorov praktického vyučovania

minDňa 4. mája 2022 sa uskutočnilo v priestoroch školy na Piešťanskej ulici školenie inštruktorov v systéme školského vyučovania, ktorí sa podieľajú na praktickom vyučovaní našich žiakov v zmluvných prevádzkach. Školenie bolo pre inštruktorov povinné na základe platnej legislatívy. Lektorkou bola zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie Ing. Gréta Palková, PhD. na základe splnomocnenia SOPK so sídlom v Bratislave. Úspešne ho absolvovalo 20 zúčastnených inštruktorov  z oblasti gastronómie, spracovania dreva, automobilového priemyslu, obchodu a poľnohospodárstva. Obsahom školenia bolo zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní, organizácia praktického vyučovania, dodržiavanie BOZP a PO na pracovisku, vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie, spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácie žiaka.

Po ukončení školenia prítomní obdržali certifikát inštruktora pre praktické vyučovanie z rúk pána riaditeľa školy Ing. Jána Hargaša PhD., MBA a pani zástupkyne Ing. Gréty Palkovej, PhD..

 

Mgr. Miroslav Hrčka
hlavný majster pre odborný výcvik