Školské kolo SOČ

minV dňoch od 21. 2. – 22. 2. 2022 prebiehalo na našej škole školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Aj napriek pandemickým opatreniam sa do školského kola zapojilo osem študentov z 3. a 4. ročníka (študenti študijných odborov hotelová akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu) v piatich súťažných odboroch. Pretože sme dodržiavali všetky nariadené opatrenia, žiaci prezentovali svoje práce pred vlastnou triedou za prítomnosti odbornej poroty. Témy boli študentom blízke a vystihovali nielen ich záujmy, ale aj vedomosti a zručnosti získané štúdiom odborných vyučovacích predmetov.

Porota rozhodla o poradí súťažiacich, ktorí budú reprezentovať školu na odvodom kole SOČ 21. 3. 2022, ktoré sa bude konať online formou.

 

Výsledková listina:

01 Problematika voľného času

1. Katarína Juricová, III.AW – Severská mytológia, Vikingovia a ich kultúra

06 – Zdravotníctvo a farmakológia

1. Ivana Miškárová, III.AW – Testovanie liekov a kozmetiky na zvieratách

08 – Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia

1. Richard Benko, IV.AW – Po stopách SNP

2. Klára Gablechová, IV.AW – Tiesňavy a rozhľadne na Slovensku

3. Magdaléna Knapová, IV.AW – Spoznaj najkrajšie kaštiele v okolí Nitry

13 – História, filozofia, právne vedy

1. Gabriela Augustovičová, III.AW – Po stopách židovskej komunity

2. Kristína Zemková, III.BW - Školský parlament ako orgán školskej samosprávy

16 – teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

1. Bibiána Ďugošová, III.AW – Stravovanie v minulosti

 

Ing. Ivana Šimovcová
metodik SOČ na škole