Školský barista junior

minPríchodom jari a postupným uvoľňovaním epidemiologických opatrení sa aj na našej škole snažíme dostať späť do pôvodného režimu. V týždni pred Veľkou nocou sa uskutočnilo školské kolo súťaže v baristike pre žiakov prvého ročníka v odbore hotelová akadémia. Pre prvákov to nebolo vôbec jednoduché, keďže profesionálny baristický kurz absolvujú v druhom ročníku a ich príprava na súťaž bola hlavne samoštúdiom.

Odborná porota bola zložená aj z baristov – študentov našej školy z vyšších ročníkov, ktorí majú bohaté skúsenosti nielen z praxe, ale aj mnohých súťaží (Emily Hotová, 5. ročník, Barbora Klčovská, 4. ročník). Po náročnom niekoľkohodinovom maratóne odborná komisia rozhodla, že celkovým víťazom a baristom prvého ročníka našej školy sa stáva Lenka Patrícia Durcová.

Víťazke blahoželáme a veríme, že sa baristike bude ďalej venovať aj v mimoškolskej činnosti.

Ing. Mgr. Ján Ragan
učiteľ odborných predmetov