Skvelá odborná exkurzia

minDňa 21. 04. 2023 sa študenti študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu a učebného odboru hostinský, hostinská zúčastnili odbornej exkurzie v Bratislave.

Prvou zastávkou bola Národná banka Slovenska – stála expozícia výstavy „Od slovenskej koruny k euru“. Výstavná miestnosť interaktívnou formou objasňuje odpovede na otázky prečo sa európske štáty integrovali do EÚ a eurozóny, ako vznikajú a končia mince a bankovky, prečo potrebujeme poznať ochranné prvky bankoviek.

Hlavným cieľom exkurzie bol pre študentov Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour a Medzinárodný veľtrh gastronómie Danubias Gastro v priestoroch Incheby. Zážitkovou formou si študenti doplnili vedomosti z odborných predmetov marketing, technológia prípravy pokrmov, odborný výcvik a pod. priamo na veľtrhu. Prezentácie jednotlivých odborníkov poskytli priestor na zdokonalenie sa v možnostiach správnej komunikácie, prezentácie, predaja.

Odborná exkurzia splnila svoj cieľ aj očakávania študentov.

 

Ing. Ivana Šimovcová, Ing. Jana Šebestová a Bc. Oľga Hrabovská,
PK ekonomiky a PK odborného výcviku