Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

minPo dvoch rokoch „maturitných prázdnin“ sa študenti končiacich ročníkov v tomto školskom roku opäť postavili pred maturitné komisie, aby preukázali svoje vedomosti a praktické zručnosti, ktoré získali počas stredoškolského štúdia. Vyvrcholením náročného týždňa bolo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, ktoré sa konalo v posledný deň maturitného týždňa v priestoroch zrekonštruovanej spoločenskej miestnosti. Tento deň bol výnimočný nielen pre maturantov, ale aj pre ich rodičov a pedagógov.

 Absolventov na cestu dospelosti odprevadili slávnostnými príhovormi predsedníčka školskej maturitnej komisie Ing. Janka Kalivodová, triedni učitelia a záverečné slová už tradične patrili riaditeľovi školy Ing. Jánovi Hargašovi, PhD., MBA.

 Vedenie školy na slávnosti ocenilo študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky a vzorne reprezentovali svoju alma mater.

Riaditeľ školy odovzdal odmenu aj najlepším absolventom, ktorými sa v školskom roku 2021/2022 stali :

Terézia Michalcová - IV.AW - obchodná akadémia
Diana Ščepková - IV.AW - manažment regionálneho cestovného ruchu
Emily Hotová - V. BW - hotelová akadémia

Blahoželáme nielen oceneným maturantom, ale aj ostatným študentom, ktorí úspešne zložili prvú významnú skúšku v živote. Do ďalšieho obdobia prajeme všetkým veľa zdravia, šťastia a úspechov.

 

Mgr. Beáta Paulenová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov