Slávnostné otvorenie školského roka

minV pondelok 5. septembra otvorila školský rok 2022 – 2023 nová riaditeľka školy Ing. Oľga Ilenčíková, ktorá na školskom dvore pozdravila žiakov a zamestnancov školy. Vo svojom príhovore vyjadrila presvedčenie, že si všetci počas prázdnin a dovoleniek dostatočne oddýchli, zregenerovali sily a načerpali potrebnú energiu na zvládanie školských povinností.

Riaditeľka školy srdečne privítala najmä prvákov, ktorí nasledujúce dni budú spoznávať svojich spolužiakov, učiteľov i nové prostredie.

Na záver slávnosti sa žiaci poďakovali bývalému riaditeľovi školy Ing. Jánovi Hargašovi, PhD., MBA za jeho dlhoročnú a obetavú prácu.

 

Mgr. Beáta Paulenová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov