Slávnostné ukončenie školského roka

min30. júna 2022 sa žiaci našej školy zišli na školskom dvore so svojimi pedagógmi, aby spoločne v slávnostnej atmosfére ukončili školský rok 2021 – 2022. Po štátnej hymne sa všetkým prítomným prihovoril riaditeľ školy Ing. JÁN HARGAŠ, PhD., MBA. Zhodnotil dosiahnuté výsledky žiakov, vyzdvihol pozitíva a úspechy, ale nezabudol upozorniť ani na nedostatky, ktorým by sme sa mali v budúcnosti vyhnúť.

Riaditeľ školy potom ocenil a odmenil najlepších študentov, ktorí sa pod vedením svojich učiteľov a majstrov odborného výcviku zúčastňovali rôznych súťaží, olympiád, kultúrno-spoločenských akcií a vzorne reprezentovali našu školu.


V súťaži o najlepšieho študenta sa v školskom roku 2021 – 2022 umiestnili nasledovní žiaci :

  1. miesto – Paulína Kukučková – II.AW – obchodná akadémia
  2. miesto – Patrik Roháček – IV.BW – hotelová akadémia
  3. miesto – Viktória Kovárová – II.AW – obchodná akadémia

Najlepšou triedou v tomto školskom roku sa za aktívnu školskú a mimoškolskú činnosť stala trieda Ing. Luciany Hudcovicovej II.AW, študijný odbor obchodná akadémia, ktorá za odmenu absolvuje v septembri jednodňový výlet podľa vlastného výberu.

Jana Čičová, študentka IV.BW – hotelová akadémia, si na školskom dvore prevzala Cenu primátora, ktorú získala ako ocenenie najlepších študentov stredných škôl v Novom Meste nad Váhom.

Na záver slávnosti riaditeľ školy všetkým prítomným žiakom, pedagógom i zamestnancom školy poprial krásne leto, veľa jedinečných zážitkov a zaslúžený oddych na načerpanie nových síl a energie do ďalšieho školského roka

 

Mgr. Beáta Paulenová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov