Spoznaj svoj región

minPoslednou exkurziou z projektu Tematického zážitkového vzdelávania 2023, financovaného z finančných  prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja, bolo spoznávanie nášho regiónu.

Dňa 11. 10. 2023 študenti študijných odborov manažment regionálneho cestovného ruchu a hotelová akadémia spoznávali Košariská, Brezovú pod Bradlom, Podolie a Čachtice.

Študentky z III.AW triedy, študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, pripravili v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu pre 1., 2., a 3. ročník zaujímavú exkurziu po okolí Nového Mesta nad Váhom. Najprv navrhli itinerár – trasovanie exkurzie, vyhotovili plagát o plánovanej akcii a umiestnili ho na nástenky v triedach. Počas celej exkurzie študentky III.AW sprevádzali svojich spolužiakov nielen v autobuse ale aj  v cieľových miestach. Príjemným spestrením exkurzie bol kvíz pre žiakov počas presunu v dopravnom prostriedku s názvom „Čo vieš o našej škole?“. Víťazi získali sladkú odmenu.

Študenti navštívili ako prvé Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách. Odtiaľ sa presunuli do Brezovej pod Bradlom, aby si prezreli Mohylu M. R. Štefánika. V Podolí obdivovali 88 modelov miniatúr hradov, zámkov, rodných domov významných osobností a rozhľadní na území našej republiky. Poslednou zastávkou bola turistika k Čachtickému hradu a prehliadka jeho priestorov.

Aby sme mohli turistom a účastníkom cestovného ruchu priblížiť náš región, musíme ho najprv sami poznať, vidieť, vedieť o ňom všetky dôležité informácie. Len takto môžeme informácie posunúť ďalej účastníkom cestovného ruchu.

„Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“. Cieľ exkurzie bol splnený. Teoretické vedomosti z predmetov dejepis, dejiny kultúry, geografia cestovného ruchu, sprievodcovstvo si študenti doplnili o krásne zážitky formou tematického zážitkového vzdelávania.

 

Ing. Ivana Šimovcová a PaedDr. Marcela Konáriková,
zodpovedné za odbornú prax študentov