Stolári absolvovali zaujímavé odborné exkurzie

minUvoľnením protipandemických opatrení  sa otvorili aj ďalšie možnosti vzdelávania pre žiakov našej školy. Žiaci učebného odboru stolár absolvovali  niekoľko zaujímavých odborných exkurzií v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Upevnili si staré vedomosti a mali možnosť sa zoznámiť aj s novými drevoobrábacími strojmi, novými technologickými postupmi, materiálmi a najmä sledovať priamo vo výrobe prácu na CNC strojoch.

Naši chlapci stolári navštívili spolu s Bc. Pečenkárom firmu FELDER GROUP – drevoobrábacie stroje, ktorá sídli v Nových Zámkoch. Exkurzia bola pre nich veľkým prínosom, pretože mali príležitosť vyskúšať si prácu na jednotlivých drevoobrábacích strojoch priamo vo firme.

Medzi popredných výrobcov originálnych postelí a spální patrí aj firma Wood Service Group, s.r.o., Hrušové. Spoločnosť je aj našim dlhoročným  partnerom v  poskytovaní praktického vyučovania na zmluvnom pracovisku. Spolu s budúcimi stolármi sme navštívili aj túto firmu, ktorá používa dlhé roky špičkové  technológie a výnimočný dizajn, vďaka čomu získala aj certifikát manažérstva kvality. Žiaci si prezreli technologické postupy výroby jednotlivých dielcov modernými CNC strojmi, ktoré obsluhovali pracovníci firmy priamo vo výrobnom procese.

Ďakujeme vedeniu firiem za možnosť získania ďalších vedomostí a skúseností, ktorí naši žiaci nepochybne využijú v budovaní svojej kariéry.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie