Stolári sa pripravili na vianočný čas

minNezadržateľne prichádza čarovný čas Vianoc. V tomto čase sme k sebe pozornejší, milší a ohľaduplnejší. Naše srdcia napĺňa šťastie a láska.

O tom nás presvedčili aj naši chlapci stolári z prvého a tretieho ročníka. S láskou a nadšením pripravili na odbornom výcviku pre žiakov a pracovníkov školy, na Piešťanskej ulici nádhernú vianočnú výzdobu. Ukázali nám svoju kreativitu a chuť pracovať pod vedením pána majstra Bc. Pečenkára.

Milý pán majster, milí žiaci,

úprimne Vám ďakujeme za navodenie príjemnej predvianočnej atmosféry.

 

Ing. Gréta Palková, PhD.
zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie