Študenti v Revolution Train

minPiatok 5. 5. 2023 študenti prvého ročníka navštívili protidrogový vlak Revolution Train „s vlakovým príbehom“ silného zážitku s názvom, ktorý má zmysel: „vlak je len začiatok.....“.

Protidrogový vlak je špeciálne upravená a vybavená vlaková súprava so šiestimi vagónmi, ktorá poukazuje na hrozby závislosti na drogách, návykových látkach podľa skutočného príbehu mladých ľudí. V interiéri vlaku študenti prechádzali štyrmi kinosálami a boli priamo vtiahnutí do skutočného príbehu o drogovej závislosti.

Autor projektu Pavol Tuma vo vlaku využiť rôzne technológie metódou 5D, ktorá je cielená na ľudské zmysly (čuch, zrak, hmat, sluch, chuť). Využitie všetkých zmyslov zabezpečuje dokonalé precítenie návštevy protidrogového vlaku.

Celý interaktívny program bol zameraný na zamyslenie sa nad hodnotou ľudského života. Drogová závislosť je choroba, ktorej sa dá predísť. Protidrogový vlak šíri osvetu o tom, ako sa jej vyhnúť.

 

Ing. Ivana Šimovcová
PK ekonomiky