Účelové cvičenie

minDňa 31. 5. 2023 sa konalo účelové cvičenie žiakov prvých a druhých ročníkov študijných odborov našej školy. Jeho cieľom bolo prehĺbiť vedomosti a precvičiť zručnosti v oblasti ochrany života a zdravia, zvýšiť fyzickú zdatnosť organizmu našich žiakov a formovať kladný vzťah k prírode, krajine i nášmu mestu, regiónu. Naše pozvanie v tento deň prijal aj Mgr. Juraj Malec, PhD., pracovník Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom, ktorý si pre žiakov pripravil zaujímavú prednášku o histórii a archeológii nášho mesta a jeho okolia. V ďalšej časti dňa žiaci absolvovali športové hry, pri ktorých sa príjemne zabavili. Účelové cvičenie sme ukončili vychádzkou do lesoparku Kamenná. Počasie nám prialo, atmosféra bola výborná a tak máme veľa príjemných zážitkov.

PaedDr. Marta Bednárová
vedúca kurzu