Učíme sa navzájom

minDňa 24. 4. 2024 zavítali do našej školy žiaci 6. ročníka zo ZŠ na ulici kpt. Nálepku v Novom Meste nad Váhom spolu s pani učiteľkou Mgr. Beátou Ondrišákovou. Cieľom návštevy bol spoločný projekt Učíme sa navzájom.

Keďže žiaci ZŠ sa v tomto čase učia o Novom Meste nad Váhom, v rámci vynikajúcej spolupráce s touto školou sme dohodli, že naše študentky 3. ročníka odboru manažment regionálneho cestovného ruchu sa tejto úlohy ujmu a v rámci predmetu sprievodcovské služby pripravili dopoludnie, kde vyučovali oni.

Vyučovanie začalo prezentáciou o Novom Meste nad Váhom, ktorú si pripravila Tatiana Melíšková a následne preverila vedomosti žiakov krátkym kvízom. Nasledovala tajnička, určovanie krajov v slepej mapke, určovanie okresov v rámci kraja a hádanky – čo sa skrýva na obrázku, ktoré pripravili ostatné dievčatá skupiny. Študentky prezentovali a vysvetlili každú aktivitu. Žiaci pracovali samostatne a na konci každej súťaže ich študentky vyhodnotili. Najlepší získali malé odmeny. Po vyučovaní v triede sme sa presunuli z priestorov našej školy do centra mesta. Študentky predviedli svoje vedomosti a praktické zručnosti priamo sprevádzaním v meste.

Učíme sa navzájom splnilo svoj cieľ. Študentky si vyskúšali rolu vyučujúcej - učili žiakov základnej školy, čo bolo zaujímavé pre obidve zúčastnené strany a zároveň ale „stresujúce“ pre študentky. V úlohe učiteľa odovzdávali vedomosti mladším žiakom, pričom bolo pre nich náročné prispôsobiť sa veku a mentalite žiakov základnej školy, motivovať ich, udržať ich pozornosť a ešte im aj odovzdať nové informácie.

Takúto zaujímavú aktivitu si chceme zopakovať a rozšíriť spoluprácu aj na iné školy v Novom Meste nad Váhom.

Ing. Ivana Šimovcová
PK ekonomiky