Úspešne sme ukončili ďalší školský rok

minPosledný júnový deň sa niesol v znamení slávnostného ukončenia školského roka 2022/2023. Je to deň, kedy sumarizujeme a hodnotíme uplynulých desať mesiacov tvrdej práce. Zároveň je to deň, kedy zaznievajú slová hodnotenia, vďaky a ocenenia.

Slávnosť na školskom dvore sa začala zaznením štátnej hymny a príhovorom riaditeľky školy Ing. Oľgy Ilenčíkovej.  Vo svojej reči zhodnotila uplynulý školský rok, vymenovala úspechy našich študentov a tým, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky, odovzdala pochvaly a odmeny.

Končiaci sa rok bol opäť náročný, preto sa riaditeľka školy poďakovala všetkým pedagogickým, nepedagogickým, ale aj ostatným zamestnancom školy za ich prácu, tvorivosť, energiu, ktorú neúnavne vkladali deň čo deň do svojich povinností, nových výziev a všetkých zmien, ktoré museli spoločne zvládnuť.

Na záver slávnosti zaželala Ing. Ilenčíková prítomným krásny prázdninový čas, veľa slnka, bezstarostného oddychu i načerpanie síl a energie do nového školského roka.

súťaži o najlepšieho študenta boli v školskom roku 2022/2023 ocenení nasledovní študenti:

V študijnom odbore

1. miesto - Natália Kováčiková – IV.BW - hotelová akadémia
2. miesto - Kristína Zemková – IV.BW - hotelová akadémia
3. miesto - Paulína Kukučková – III.AW - obchodná akadémia

V učebnom odbore

1. miesto - Vanesa  Škarítková – I.FT – autoopravár - mechanik
2. miesto - Patrik Hlavatý – I.FT - stolár
3. miesto - Martina Ochodnická – II.ET - hostinský, hostinská

 

V tomto školskom roku sa najlepšími triedami za aktívnu školskú a mimoškolskú činnosť stali v študijných odboroch dve triedy s rovnakým počtom bodov:

III.AW – obchodná akadémia (Ing. Luciana Hudcovicová) a
IV.BW – hotelová akadémia (Ing. Mgr. Ján Ragan).

učebných odborov súťaž o najlepšiu triedu vyhrala I.FT – autoopravár – mechanik, stolár, agromechanizátor, opravár (PaedDr. Ing. Martin Hibký, PhD.).

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

Mgr. Beáta Paulenová
PK všeobecnovzdelávacích predmetov