Vianočné posedenie zamestnancov školy

minBlížiaci sa koniec kalendárneho roka je už tradične obdobím, ktoré sa spája s bilancovaním a zároveň aj úprimným poďakovaním za odvedenú prácu. Vedenie našej školy, ako prejav vďaky, pripravilo pre svojich pedagogických i nepedagogických zamestnancov príjemné predvianočné posedenie v Penzióne Adriána na Zelenej Vode. Príjemné prostredie, vianočná nálada, dobré jedlo, tombola a veselá hudba prispeli k nezabudnuteľnej atmosfére.

Vážime si, že naše pozvanie prijali aj vzácni hostia, z ktorých spomenieme bývalého riaditeľa školy Ing. Jána Hargaša, PhD., MBA. Vianočné posedenie otvorila riaditeľka školy Ing. Oľga Ilenčíková, ktorá sa všetkým prítomným poďakovala za obetavú a zmysluplnú prácu počas odchádzajúceho kalendárneho roku.

Svojou prítomnosťou nás potešili aj niektorí zmluvní partneri.

Dovoľte nám, aby sme sa srdečne poďakovali všetkým 35 sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly a prispeli tak  k príjemnej atmosfére vianočného posedenia.

Nový rok nech je pre Vás plný zdravia, šťastia, pokoja a nech znásobí každú radosť.

 

Vedenie školy