Vianočný volejbalový turnaj 2023

minPosledný školský decembrový deň patril volejbalovému turnaju, ktorý priniesol do našej školy vlnu vzrušenia a športovej vášne. Tento jedinečný zážitok spojil v športovom duchu žiakov rôznych ročníkov študijných i učebných odborov. Súťažná atmosféra sa prelínala s bojom o víťazstvo. Finále turnaja prinieslo najväčšiu dávku adrenalínu, stretli sa dva tímy - učiteľský a žiacky - ktoré bojovali všetkými silami i oddanosťou hre až do „poslednej lopty“. Nakoniec šťastie prialo viac tímu učiteľov. Ďakujeme všetkým zúčastneným hráčom a veríme, že si odniesli neoceniteľné športové skúsenosti a zážitky.

PaedDr. Marta Bednárová,
vyučujúca telesnej a športovej výchovy